pogodamimowszystko

ULICA FOSA STAROMIEJSKA


Skupiający pomoc naszym niepowtarzalnym wyglądem gmach (nr 1) przygotowany pozostał w 1935 r. według projektu J. Wierzbickiego i zagwarantowany na konieczności Komunalnej Kasy Oszczędności. Po wojnie postawiono w nim Wydział Prosta oraz Radzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz pozyskał wtedy nazwę Collegium Minus, a przez uczni nazywany jest i "harmonijką".

Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (nr 3). Neogotycki budynek, wystawiony przez G. Colleya w latach 1906-1907 na stolicę Szkoły Przemysłowo-Handlowej i Zajęć, zajęty pozostał w poziomie międzywojennym przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Po wojnie ulokowano tu władze rektorskie i Dział Humanistyczny nowo powołanego, w 1945 r. Uniwersytetu. Po wybudowaniu odrębnego Miasteczka Akademickiego na Bielanach w biurowcu Collegium Maius nowy kierunki filologiczne Wydziału Humanistycznego. W podziemiach budynku znalazły miejsca drukarnia oraz introligatornia, zarabiające na konieczności uczelni.

Neogotycki gmach sądu (nr 12/14) wybudowany w 1900 r. opracowany stał przez Juliusza Habichta, twórcę budynku bankowego przy Placu Rapackiego, i dzisiaj zawiera się w nim Głos Regionalny.
W kamienicy nr 28, z zaznaczonPPPP na grzbiecie datą budowy 1906, występował na starcie lat dwudziestych obecnego stulecia malarz Julian Fałat (1853-1929), współzałoźyciel toruńskiej Konfraterni Artystów. Po wyjściu Torunia Fałat oddał nasza utrzymanie na sprawy Towarzystwa Pieczy nad Dziećmi.